Over deze keuzehulp

Deze website is bedoeld om (ouders van) patiënten met aangeboren hartafwijkingen praktische informatie te bieden. Het geeft informatie over de diagnose, behandeling en het leven met de hartafwijking. Zo kun je als patiënt en/of ouder goed geïnformeerd het gesprek met de arts aangaan.

Voor wie is de keuzehulp?

Het Mijn AHA info-portaal is voor (ouders van) patiënten met een aangeboren hartafwijking. Het geeft praktische informatie over de diagnose, behandeling en het leven met de hartafwijking.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor het ontwikkelen van MijnAHA.nl is een werkgroep samengesteld met verschillende disciplines. De werkgroep bestaat uit thoraxchirurgen, congenitaal- en kindercardiologen, een psycholoog, onderzoekers, ingenieurs en vertegenwoordigers van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen en de Hartstichting. Patiënten en hun ouders hebben uitgebreide input aangeleverd en feedback gegeven tijdens de ontwikkeling. Op deze manier zijn verschillende visies en professionele kennis samengebracht bij ontwikkeling van MijnAHA.nl.

MijnAHA.nl is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Hartstichting en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. Het is ontwikkeld in samenwerking met het ZorgKeuzeLab.
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Hartstichting Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Klinische besluitvorming
Erasmus Medisch Centrum
Dr. Jonathan Etnel
Dr. Jonathan Etnel
AIOS
Erasmus Medisch Centrum
Dr. A.P.J. van Dijk
Dr. A.P.J. van Dijk
Cardioloog/opleider
Radboudumc
Drs. R.A. Bertels
Drs. R.A. Bertels
Kindercardioloog
LUMC
Dr. J. Kluin
Dr. J. Kluin
Cardiothoracaal chirurg
Amsterdam UMC
Dr. L. Utens
Dr. L. Utens
Erasmus Medisch Centrum

Financiering

De ontwikkeling van Mijn AHA is mede gefinancierd door de Hartstichting.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.